Echtscheiding

navigation_sitewide_header

Echtscheiding

Echtscheiding

Omschrijving

U kunt bij een gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen. De gemeente is wel verantwoordelijk voor het verwerken van de uitkomst van het echtscheidingsvonnis dat door rechtbank is uitgesproken. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden, moet u of uw advocaat binnen zes maanden het vonnis ter inschrijving aanbieden bij de gemeente. Een echtscheidingsvonnis is rechtsgeldig, zodra het vonnis is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Dientsverlening via telefoonnummer: 0228 - 352 352 of per e-mail: gemeente@drechterland.nl.
01-01-2015
Thema Scheiden