Echtscheiding

navigation_sitewide_header

Echtscheiding

Echtscheiding

Omschrijving

U kunt bij een gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen. De gemeente is wel verantwoordelijk voor het verwerken van de uitkomst van het echtscheidingsvonnis dat door rechtbank is uitgesproken. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden, moet u of uw advocaat binnen zes maanden het vonnis ter inschrijving aanbieden bij de gemeente. Een echtscheidingsvonnis is rechtsgeldig, zodra het vonnis is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Dientsverlening via telefoonnummer: 0228 - 352 352 of per e-mail: gemeente@drechterland.nl.
01-01-2015
Thema Scheiden

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl