Gehandicaptenparkeerkaart

navigation_sitewide_header

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Omschrijving

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.

Voor particulieren zijn er twee gehandicaptenparkeerkaarten.

Bestuurderskaart

U kunt deze kaart aanvragen als u zelf rijdt en u kunt - met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken - in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet overbruggen. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, de bestuurder kan dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart. De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B.

Passagierskaart

U kunt deze kaart aanvragen als u met een ander mee rijdt en u kunt - met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken - in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet overbruggen. Bovendien heeft u continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn. De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P.

Bij de aanvraag voor een gehandicaptenkaart is een geneeskundig onderzoek vereist door een daartoe aangewezen arts. De gemeente verstrekt ook gehandicaptenparkeerkaarten aan zorginstellingen voor het vervoer van hun gehandicapte bewoners. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. U moet zich echter wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
  • U hebt ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
  • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
  • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts.
Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Aanpak

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente, dan kunt u de parkeerkaart aanvragen bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Zorginstellingen kunnen de parkeerkaart aanvragen bij de gemeente waarin de zorginstelling is gevestigd.

Aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier opvragen/ophalen bij de afdeling Dienstverlening. Wanneer u het aanvraagformulier heeft ingevuld, levert u het in bij de afdeling Burgerzaken. Voor de aanvraag bent u legeskosten verschuldigd. Deze voldoet u wanneer u het formulier inlevert. Daarnaast levert u bij ons in: een kopie van uw legitimatiebewijs, twee goedgelijkende pasfoto’s en een kopie van uw rijbewijs (als het om een bestuurderskaart gaat.

Loket Wegwijzer

Loket Wegwijzer via telefoonnummer: 0228 - 352 352 of per e-mail: gemeente@drechterland.nl kunt u informatie opvragen.

Kosten

Gehandicaptenparkeerkaart € 26,80

01-01-2016
Thema Uittreksels en verklaringen

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl