Huwelijksnaam

navigation_sitewide_header

Huwelijksnaam

Huwelijksnaam
In ons land wordt onze achternaam (= geslachtsnaam) bepaald door de akte van geboorte. Op grond van deze bepaling dragen gehuwde vrouwen alleen de meisjesnaam in tegenstelling tot wat in veel andere landen gewoonte is. Al vele generaties is het in ons land gebruikelijk dat de getrouwde vrouwen (en ook weduwen) de naam van de (ex) echtgenoot gebruiken.

Naamgebruik
Het woord "naamgebruik" is voor velen enigszins verwarrend. Het heeft niets te maken met veranderen van de naam, maar alleen het gebruik van de naam in het dagelijks maatschappelijk verkeer. Het naamgebruik van betrokkene wordt alleen op de persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP) vastgelegd.

Bij de ondertrouw kunnen de aanstaande echtgenoten aangeven welke naam zij willen gebruiken ná het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het wijzigen van het naamgebruik moet schriftelijk worden verzocht.Vrouwen met minderjarige kinderen mogen echter de naam van hun ex-echtgenoot blijven voeren.

Er bestaan vier mogelijkheden van naamgebruik.
Welke naam(man/vrouw) Echtgenoot A (man/vrouw) Echtgenoot B
Eigen naam A B
Naam echtgenoot/partner B A
Combinatie, eigen naam vóórgaand AB BA
Combinatie, naam echtgenoot vóórgaand BA AB

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Dienstverlening, telefoonnummer: 0228 - 352 352 of e-mail: gemeente@drechterland.nl.

Extra

Trouwen
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
01-01-2015
Thema Huwelijk en geregistreerd partnerschap

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl