Kinderopvang

navigation_sitewide_header

Kinderopvang

Kinderopvang

Omschrijving

Wat is de Wet Kinderopvang?

De Wet kinderopvang (WK) regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers én overheid. Alle partijen dragen daarom bij in de kosten van kinderopvang. De ouder kan bij de Belastingdienst in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt maandelijks door de Belastingdienst betaald. De kosten van peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang (middagpauze) en opvang door familie, buren en dergelijke vallen niet onder de Wet kinderopvang. Bepaalde groepen ouders kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

Gemeentelijke doelgroepen

Behoort u tot één van de onderstaande doelgroepen dan kunt u ook een gedeeltelijke tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Deze doelgroepen zijn:

Alleenstaande ouders

  1. De ouder ontvangt een uitkering in het kader van de WWB, IOAW/Z of Anw én maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
  2. De ouder ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK).
  3. De ouder heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt, volgt scholing of een opleiding.
  4. De ouder is niet-uitkeringsgerechtigde (nug-er), als werkzoekende geregistreerd bij het UWV én maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.
  5. De ouder waarop artikel 19 van de Wet inburgering van toepassing is.
  6. De ouder is ingeschreven bij een school of instelling als bedoeld in paragraaf. 2.2 of 2.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of in de artikelen 2.8 t/m 2.11 van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).
  7. De ouder heeft een inkomen uit arbeid, aangevuld met algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).

Ouder met partner

  1. Zowel de ouder als zijn partner behoort tot één van de doelgroepen genoemd onder 1 t/m 7.
  2. Zowel de ouder als zijn partner heeft inkomen uit arbeid, dat wordt aangevuld met algemene bijstand op grond van de WWB.
De ouder die een re-integratietraject volgt van het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) vraagt bij deze instantie de gedeeltelijke tegemoetkoming aan. Dit geldt ook als u een uitkering heeft van het UWV met een aanvulling van Werk, Inkomen en Zorg.

Vragen?
Als u vragen heeft of een uitkering wilt aanvragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 10.30 uur telefonisch contact opnemen met de consulenten van de afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer: 0228-352 352. Daarnaast is het loket Wegwijzer geopend van 9.00 tot 10.30 uur op maandag tot en met donderdag in Hoogkarspel en op maandag tot en met vrijdag in Venhuizen.
12-12-2011
Thema Kinderopvang, Jeugd

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl