Kwijtschelding van belastingen en heffingen

navigation_sitewide_header

Kwijtschelding van belastingen en heffingen

Kwijtschelding van belastingen en heffingen

Omschrijving

U kunt als inwoner voor een gedeelte van de gemeentelijke belasting kwijtschelding aanvragen.
Indien uw netto-besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normen ligt, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Bij het indienen van uw kwijtscheldingsverzoek moet u een aantal bewijsstukken inleveren:

  • een kopie van de laatste loon- of uitkeringsstrook;
  • een kopie van de laatste overschrijving van de premie ziektekostenverzekering;
  • een kopie van de laatste twee overschrijvingen bij betaalde of ontvangen alimentatie;
  • een kopie van de laatste huurspecificatie en de huursubsidiebeschikking van het Ministerie of een kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank;
  • een kopie van de laatste twee dagafschriften van de lopende bankrekening(en);
  • een kopie van de laatste twee dagafschriften van eventuele spaarrekening(en), spaarloonrekening en/of spaarplan.

Betalingsregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels vastgesteld voor het aanvragen van een betalingsregeling. Een betalingsregeling kunt u aanvragen via het aanvraagformulier betalingsregeling belastingen (pdf). De regeling kan alleen aangevraagd worden door de belastingplichtige.

Een betalingsregeling kan alleen aangevraagd worden voor aanslagen onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing

Resultaat

Verzoek tot kwijtschelding

Bevoegd gezag

Gemeente
12-12-2011
Thema Belastingen en heffingen, Financiële dienstverlening en krediet, Financiën, Kwijtschelding belastingen en heffingen

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl