Ouders/verzorgers, gezag

navigation_sitewide_header

Ouders/verzorgers, gezag

Ouders/verzorgers, gezag

Omschrijving

Ouderlijk gezag is het gezag over een kind, dat wordt uitgeoefend door twee ouders of door één ouder. Gehuwde ouders hebben automatisch het gezag over het kind. Ouders met een geregistreerd partnerschap hebben gezamenlijk het gezag over het kind indien de partner (vader) het kind heeft erkend.

De ongehuwde moeder heeft ten opzichte van haar kind altijd het gezag. De vader heeft niet automatisch het ouderlijk gezag indien hij een kind van een ongehuwde moeder heeft erkend.

Na de geboorte van een erkend kind of na erkenning van een reeds geboren kind kunnen de beide ouders voor het gezag van de vader een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.

Aanvullende informatie

Bij de Afdeling Dienstverlening kunt u meer informatie opvragen via, telefoonnummer: 0228-352 352 of per e-mail: gemeente@drechterland.nl.
01-01-2015
Thema Gezag en voogdij