Reactie/bezwaarformulier WOZ, heffingen en invordering

navigation_sitewide_header

Reactie/bezwaarformulier WOZ, heffingen en invordering

Reactie of bezwaarformulier WOZ, heffingen en invordering

Omschrijving

WOZ waarde

U kunt uw WOZ, gemeentelijke belastingen of taxatiegegevens digitaal inzien. U kunt een mail sturen naar gemeente@drechterland.nl.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0228 - 352 352.

Aanvraagtijd

De behandeling van een WOZ bezwaar dient te worden afgehandeld in het lopende kalenderjaar.

Aanvragen

U heeft een beschikking/aanslagbiljet ontvangen en wil reageren of bezwaar maken. Wilt u reageren, kunt u gebruik maken van het bezwaarformulier WOZ (pdf) dat u thuis kunt afdrukken en invullen.

Schriftelijk bezwaar

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt gebruik maken van het bezwaar formulier WOZ en/of gemeentelijke belastingen (pdf). Alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. U kunt een brief sturen om uw bezwaar kenbaar te maken. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen bij de heffingsambtenaar.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:


Het bezwaarschrift moet ondertekend worden. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak in beroep gaan bij:
  • aanslagbiljet nummer
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift indient
  • de redenen waarom u bezwaar maakt

U kunt het bezwaar opsturen naar:

Afdeling Financiƫn en Belastingen
Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG Hoogkarspel

Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd. Over de betaalwijze en de hoogte van dit recht ontvangt u van de griffier van de Rechtbank nader bericht.
07-02-2014
Thema Belastingen en heffingen, Bezwaar en beroep overheid

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl