Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

navigation_sitewide_header

Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Een afschrift uit de BRP is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de Basisregistratie Personen (de BRP).

Omschrijving

U kunt dit afschrift alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

U kunt om verschillende redenen een afschrift uit de BRP nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of inschrijving voor een school of opleiding. Er zijn daarom verschillende soorten afschriften uit de BRP. Per afschrift kunnen de hierop aangegeven gegevens van u verschillen. Het idee is dat niet meer dan de noodzakelijke gegevens worden opgenomen om uw privacy te beschermen.
U dient bij het indienen van de aanvraag van het afschrift het doel aan te geven, zodat bekend is welke gegevens op het afschrift dienen te worden vermeld. Het afschrift kan uitsluitend worden aangevraagd door uzelf of door een gemachtigde. Het afschrift wordt niet aan derden afgegeven.

U kunt het afschrift digitaal aanvragen middels DigiD. Het afschrift zal vervolgens worden toegezonden naar het adres waar u staat ingeschreven. Als u het afschrift per direct nodig heeft is het raadzaam de aanvraag aan de balie te doen bij de afdeling Burgerzaken. U krijgt dan het afschrift direct mee.

Kosten

Een Uittreksel Basisregistratie Personen kost € 7,30

Aanvragen

Bij aanvraag aan de balie meenemen:
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel een machtiging
01-01-2016
Thema Uittreksels en verklaringen

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl