WOZ beschikking en aanslag

navigation_sitewide_header

WOZ beschikking en aanslag

WOZ beschikking en aanslag informatie

Omschrijving

De WOZ-waarde bepalen

Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerendezaken binnen haar gemeentegrenzen om belasting te kunnen heffen. Onroerendezaken zijn woningen, bedrijfspanden en ongebouwde stukken grond.

Wat is de waardepeildatum?

De waardepeildatum is de datum waarop een waardeniveau van kracht is dat wordt afgeleid van verkochte woningen op of rond deze datum. De waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar waarop de waarde van toepassing is. Voor het belastingjaar 2016 is de waardepeildatum dus 1 januari 2015. Als er tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 iets aan uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing) dan wordt de nieuwe situatie voor de taxatie meegenomen. In dat geval is de waarde bepaald aan de hand van de 'staat van de onroerende zaak' op 1 januari 2016, teruggerekend naar het waardeniveau van 1 januari 2015. Voor woningen in aanbouw geldt bijvoorbeeld dat er wordt gekeken hoever de bouw was op 1 januari 2016.

Tarieven 2016

Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak.

Woningen eigenaar (tarief 1): 0,0960% van de WOZ-waarde.
Niet-woningen eigenaar (tarief 3): 0,1829% van de WOZ-waarde.
Niet-woningen gebruiker (tarief 4): 0,1467% van de WOZ-waarde.

Aanvragen

Woningen

De gemeente biedt u een online service waarbij u het taxatieverslag via een beveiligde verbinding kunt inzien. Voorwaarde is wel dat u een beschikking/aanslagbiljet van uw pand heeft ontvangen. U kunt uw WOZ, gemeentelijke belastingen of taxatiegegevens digitaal inzien. De informatie is alleen opvraagbaar door de persoon aan wie de beschikking/aanslag is gericht. Als het pand een woning is, dan kunt u dit opvragen met uw DigiD inlogcode.

Bedrijven

Voor de eigenaren en gebruikers van bedrijven is deze mogelijkheid er ook. Staat de beschikking/aanslag op uw naam dan kunt u de informatie inzien zoals hierboven omschreven bij “Woningen”. Staat de beschikking/aanslag op uw bedrijfsnaam dan kunt u de informatie digitaal inzien door “inloggen als bedrijf” aan te vinken, uw aanslagnummer en het totaalbedrag (inclusief de komma in het totaalbedrag).

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0228 - 352 352.

Wetgeving

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Aanvullende informatie

Bezwaar maken tegen de vastgestelde Onroerende Zaak Belasting (OZB) tarieven is niet mogelijk. Wel kunt u bezwaar maken als bijvoorbeeld de tenaamstelling niet juist is. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde en of de aanslag OZB, hoeft u maar één keer bezwaar te maken. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt ook aangemerkt als een bezwaar tegen de aanslag OZB.
Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking/aanslagbiljet kunt u het bezwaarschrift schriftelijk indienen bij de gemeente Drechterland ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel.

Bezwaar indienen

U heeft een beschikking/aanslagbiljet ontvangen en wil reageren of bezwaar maken. Wilt u reageren, kunt u gebruik maken van het bezwaarformulier WOZ (pdf).
07-02-2014
Thema Nieuws, Belastingen en heffingen, WOZ beschikking en aanslag

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl