Gemeentebestuur

navigation_sitewide_header

Gemeentebestuur

Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, wekelijks als het vuil wordt opgehaald of eenmalig zoals bij het ophalen van uw rijbewijs. Maar de gemeente zorgt ook voor voldoende woonruimte, verleent vergunningen voor het bouwen of slopen van een huis of garage.

Zij onderhoudt daarnaast de openbare ruimte, zoals lokale wegen, groen, verlichting en riolering en verleent subsidies aan verenigingen en instellingen. De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Provincie, het kleinste zelfstandige overheidslichaam in Nederland. Alle Nederlandse gemeenten passen een aantal landelijke regels op dezelfde manier toe.

Toch zijn er ook verschillen die ontstaan door de voorkeuren van de bevolking. De gemeente van een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente. Kiest men in de ene gemeente voor een uitbouw van een theater, in de naburige gemeente besteedt men het geld liever aan opknappen van oude wijken.

De burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren zijn er samen verantwoordelijk voor dat zaken in de gemeente goed verlopen. Het maken van keuzen is de voornaamste taak van het gemeentebestuur. U, als inwoner van een gemeente, heeft daar invloed op. Niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook tussentijds zijn er mogelijkheden om uw stem te laten horen, zoals bij de Rondetafelgesprekken.
27-12-2011
Thema Gemeentebestuur

Pdf bestanden lezen

Voor het bekijken van pdf bestanden, te herkennen aan het symbooltje is het nodig de (gratis) adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt op de onderstaande button klikken:


27-01-2012
Thema Adobe Reader