Wat te doen bij een ramp?

navigation_sitewide_header

Wat te doen bij een ramp?

Een ramp is onvoorspelbaar, ook wat plaats betreft. Als er sprake is van een ramp in/bij de gemeente Drechterland wordt u hiervoor gewaarschuwd. U kunt de sirene horen, maar ook door een geluidswagen gewaarschuwd worden. Hoort u een alarm? Onderneem dan de volgende acties:
  • Ga zo snel mogelijk ergens naar binnen
  • Sluit ramen en deuren, haardopeningen, afzuigkappen en dergelijke
  • Stem uw radio af op Radio Noord-Holland, de officiële rampenzender (kabelfrequentie 92,5 MHz, etherfrequentie 93.9 MHz)
  • stel eventueel uw TV in op RTV- Noord-Holland (kabelfrequentie MHz 184, kanaal 6++)
  • Kijk/luister naar de instructies en volg ze op
  • De gemeente Drechterland geeft informatie via www.crisis.nl

Wat moet u niet doen?

  • Ga niet onnodig bellen; het telefoonnet is nodig voor de hulpverlening.
  • Ga niet kijken op de plaats van de ramp; de wegen moeten vrij blijven voor de hulpverlening.

Wanneer is het weer veilig?

Als het weer veilig is, melden wij dit niet via de sirene. Luister daarom goed naar de berichtgeving op radio of televisie. Ook is het mogelijk dat u via een geluidswagen hoort dat het weer veilig is.
Belangrijke telefoonnummers
Ambulance/Brandweer/Politie 112
Ambulance en brandweer 072-564 44 44
Politie 0900-8844
Huisartsenpost 0229-297 800
Westfries Gasthuis 0229-2572 57
GGD - West-Friesland 0229-253 310

Rampenplan

De gemeente heeft een rampenplan waarin de taakverdeling van hulpverlening vanuit de gemeente vaststaat. Onder het bevel van de burgemeester gaan de hulpverleningsdiensten als de politie en de brandweer aan de slag. Bij een ramp kan de burgemeester ook een beroep doen op de inwoners en/of bedrijven. Hoe u zelf het beste voorbereid kunt zijn op een ramp leest u op www.denkvooruit.nl.

Terrorismebestrijding

Terrorisme heeft als doel maatschappelijke veranderingen te realiseren, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Nederland bestrijdt terrorisme met een zogenoemde brede benadering. Niet alleen de geweldsdaden zelf aanpakken, maar ook het traject dat vooraf gaat aan deze daden. Een van de aandachtsgebieden is crisisbeheersing. Dit omvat onder meer bewaking en beveiliging en de reactie op aanslagen en/ of rampen.

De gevolgen van een terroristische aanslag vragen een aanpak die bijna niet afwijkt van de aanpak van bijvoorbeeld grote rampen of uitbraken van infectieziekten. Voor de bestrijding van de gevolgen van een terroristische aanslag, hanteert de gemeente het bovengenoemde rampenplan. Om adequaat te kunnen handelen bij een dreigende crisis, bijvoorbeeld een dreiging voor terroristische acties, is in de regio Noord-Holland Noord in aanvulling op het reguliere driehoeksoverleg (politie, justitie, gemeente) de zogenaamde 'vijfhoek' ingevoerd waar de brandweer en GHOR (geneeskundige hulpverlening) aan worden toegevoegd.

Meer informatie leest u op www.nederlandtegenterrorisme.nl of www.nctb.nl.


Risicokaart

Op de risicokaart vindt u de risico's in uw woon- en werkomgeving. Op de kaart staan risico-objecten, zoals bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of verwerken. Aan de objecten ziet u de gekoppelde risico’s. Dat kunnen bijvoorbeeld ongevallen met brandbare stoffen of grote branden zijn. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de rampencoördinator, telefoonnummer: 0228-352 216.
07-12-2011
Thema Veiligheid, Rampen en epidemieën