Gemeenteraad

navigation_sitewide_header

Gemeenteraad

Samenstelling

Eens per vier jaar bepaalt u de samenstelling van de gemeenteraad via gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn in onze gemeente zeventien raadsleden, verdeeld over vijf fracties. Een fractie is een vertegenwoordiging van een politieke partij in de gemeenteraad. Zo kent de raad de volgende fracties: Gemeentebelangen Drechterland, CDA, Progressief Drechterland, Senioren Partij Drechterland en de VVD. In de gemeenteraad heeft ieder raadslid een stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De burgemeester is tijdens de raadsvergaderingen voorzitter, maar stemt zelf niet mee.

Rolverdeling

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. In de Grondwet staat de gemeenteraad genoemd het hoogste orgaan in de gemeente. De functie van een gemeenteraad is te vergelijken met die van een algemeen bestuur van een organisatie of vereniging. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen vast en controleert het college die de hoofdlijnen uitvoert.


Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in een onafhankelijke positie. Deze scheiding betekent niet dat de dienst een ’eiland’ vormt binnen de gemeentelijke organisatie. Op diverse terreinen ontvangt de griffie ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie. Heeft u vragen over het terugluisteren van een raadsvergadering kunt u contact opnemen via e-mail met de griffier, J.Commandeur@drechterland.nl.

 

16-12-2011
Thema Verkiezingen en politieke partijen, Gemeenteraad