Bedrijfsfunctionaris

navigation_sitewide_header

Bedrijfsfunctionaris

Bedrijven hebben op diverse manieren te maken met de gemeente. Bijvoorbeeld voor het toetsen of bedrijfsactiviteiten passen in het bestemmingsplan en voor de noodzakelijke vergunningen op het gebied van bouwen en milieu, openbare orde en veiligheid en de openbare ruimte.

Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente streeft naar een goed ondernemingsklimaat. Goede dienstverlening aan bedrijven hoort daarbij. Om deze reden is de functie van bedrijfscontactfunctionaris ingesteld. De contactfunctionaris is de schakel tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

Het is de taak van de bedrijfscontactfunctionaris om bedrijven wegwijs te maken in de gemeente en het gemeentelijk apparaat. Met vragen over vestiging in Drechterland, bouwen, vergunningen of huisvesting kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris, via telefoonnummer 0228 - 352 352 of e-mail gemeente@drechterland.nl.
14-04-2014