Gebiedsontwikkeling

navigation_sitewide_header

Gebiedsontwikkeling

Toekomstvisie

In 2008 stelde de gemeenteraad een Toekomstvisie (pdf) vast voor Hem, Hoogkarspel, Oosterblokker, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en Wijdenes: het Drechterlandschap.
De Toekomstvisie schetst de richting die we als gemeente en bewoners gezamenlijk op willen. Ook doet de visie voorstellen voor een geleidelijke koerswijziging. Die koers is gebaseerd op de eigen identiteit, kwaliteiten en kracht van Drechterland. Het landschap is daarbij de belangrijkste kwaliteit. We kiezen nadrukkelijk voor het landschap als woonkwaliteit bij nieuwe woonlocaties. Ook uitbreiding, specialisatie en verbreding van
de agrarische sector gaan niet ten koste van de landschappelijke kwaliteiten.

De toekomstvisie is niet vrijblijvend, maar een door de gemeenteraad goedgekeurde structuurvisie. Het is een expliciete keuze voor behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten van Drechterland. Op basis van deze toekomstvisie kunnen we snel inspelen op veranderende omstandigheden. En daar optimaal van profiteren! De Toekomstvisie is verder uitgewerkt in een:
  • Structuurvisie Landschap (2011)
  • Economisch Beleidsplan (2012)
  • Woonvisie (2013)
De Krijgsman Oosterblokker

Structuurvisie Landschap

In mei 2011 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Landschap (pdf) vastgesteld. De structuurvisie is een uitwerking van de Toekomstvisie op het gebied van landschap en ruimte. De gemeente zal de ideeën uit de Structuurvisie Landschap meenemen en uitwerken in bestemmingsplannen.

Economisch Beleidsplan

Het Economisch Beleidsplan (pdf) biedt handvatten voor stimulerend beleid van de gemeente voor de verdere ontwikkeling van bedrijven en instellingen. Bij het uitwerken van dit plan zijn zowel ondernemers, verenigingen als instellingen betrokken. Zij hebben onder regie van de gemeente de bouwstenen ontwikkeld door samen ideeën uit te wisselen en kansen en (on)mogelijkheden te verkennen. Het plan biedt ‘ruimte om te ondernemen’ binnen bepaalde kaders. Maar het biedt ook ‘ruimte om te leven’. Zo zorgen we ervoor dat de economische ontwikkeling past bij de grootte en de behoeften van de samenleving.
Reigersborg

Woonvisie 2012-2020

In januari 2013 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Drechterland 2012-2020 (pdf) vastgesteld. Deze vervangt de Woonvisie uit 2007, die onder andere door de economische crisis is achterhaald. De woonvisie biedt houvast bij het maken van keuzes die te maken hebben met het wonen in Drechterland. Denk daarbij aan afspraken met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars over aantallen te bouwen huur- en koopwoningen.
03-10-2013
Thema Gebiedsontwikkeling

Bestemmingsplannen

Bordje raadhuisplein
Voor het centrumplan wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. U vindt de laatste versie op ruimtelijkeplannen.nl