Bouwen en Wonen

navigation_sitewide_header

Bouwen en Wonen

Balie bouwen en Milieu

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. Donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. U kunt hier terecht met vragen over:

Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen? Wilt u een schuur slopen of voor uw garage een inrit maken? Gaat u een boom kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met de komst van de Wabo worden 25 vergunningen en toestemmingen voor wonen, ruimte en milieu samengevoegd tot één vergunning; de omgevingsvergunning.


Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar u als inwoner en ondernemer van Drechterland terecht kunnen met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl.
12-08-2014
Thema Wonen