Bouwen en Wonen

navigation_sitewide_header

Bouwen en Wonen

Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen? Wilt u een schuur slopen of voor uw garage een inrit maken? Gaat u een boom kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met de komst van de Wabo zijn 25 vergunningen en toestemmingen voor wonen, ruimte en milieu samengevoegd tot één vergunning; de omgevingsvergunning.

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar u als inwoner of ondernemer van Drechterland terecht kunt met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0228 - 352 352.
16-07-2015
Thema Wonen