Zorg, Werk en Inkomen

navigation_sitewide_header

Zorg, Werk en Inkomen

Het jaarverslag Adviesraad Werk, Inkomen en Zorg 2013 is gereed, hieronder vindt u het verslag en een korte toelichting.

Jaarverslag Adviesraad WIZ 2013

De adviesraad Werk Inkomen en Zorg (WIZ adviesraad) geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo/ WWB. Hierbij presenteert zij het jaarverslag van 2013.

Adviesraad

Allereerst hebben zich in de WIZ adviesraad in 2013 een aantal wijzigingen in de samenstelling voorgedaan. De heren S. Laan en T. Vilaret hebben besloten om zich terug te trekken als lid vanaf 1 juli 2013. Daarnaast is dhr. J. van Ophem toegetreden als nieuw lid per 1 oktober 2013.
Het jaar 2013 heeft overduidelijk in het teken gestaan van de aangekondigde veranderingen in het zorgtraject, zowel met betrekking tot de Wmo alsmede de transities binnen de AWBZ en jeugdzorg.
Het jaarverslag is rechtstreeks aan alle politieke fracties, het college van B&W en medewerkers aangeboden.
12-03-2014
Thema Nieuws, Drechternieuws, Adviesorganisaties, Zorg Inkomen en Werk