Zorg, Werk en Inkomen

navigation_sitewide_header

Zorg, Werk en Inkomen

Er is veel veranderd in de ondersteuning van inwoners op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Gemeenten krijgen de komende jaren meer verantwoordelijkheden. Deze lagen eerst bij het Rijk. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar dan er nu is. Dat vraagt om verandering.

Meer taken bij de gemeente

Niet alleen voor volwassenen hebben momenteel te maken met deze verandering, ook de jeugd. En ook mensen met een bijstandsuitkering of mensen die een arbeidsbeperking hebben. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. De huidige AWBZ-zorg is opgenomen in de Wmo 2015. De uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet ligt bij de gemeente.

Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?

13-10-2014
Thema Zorg Inkomen en Werk

Team INZET

De zorg dichterbij. Vanaf 1 januari 2015 verandert de zorg in Nederland. Veel zorgtaken die tot nu toe bij de Rijksoverheid lagen, komen naar de gemeente.

Dit gebeurt vanuit de gedachte dat de gemeente dichter bij u staat en daardoor samen met u de zorg beter, eenvoudiger en ook goedkoper kan organiseren. Dat geldt ook voor de zwaardere, professionele hulpverlening. Lees meer over Team INZET

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl