Bijzondere bijstand

navigation_sitewide_header

Bijzondere bijstand

Bijstandsuitkeringen,Bijzondere bijstand

Omschrijving

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand:
  • De kosten moeten noodzakelijk en bijzonder zijn
  • De kosten moeten niet uit het eigen inkomen en/of vermogen kunnen worden voldaan
  • Er is geen voorliggende voorziening aanwezig die de kosten betalen
  • Er moet geen andere mogelijkheid zijn om de kosten te betalen

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen u heeft, wel hoe hoog het is. Ook de waarde van uw bezittingen telt mee. De grens voor bijzondere bijstand is gesteld op 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Heeft u een inkomen op grond van het minimumloon, dan is de kans groot dat u in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand. Is uw inkomen hoger dan 120%, dan geldt uw meerinkomen als draagkracht. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, worden dan eerst verrekend met uw draagkracht. Is uw draagkracht op jaarbasis bijvoorbeeld €300,-, maar zijn de door u gemaakte kosten €400,-? Dan kunt u nog €100,- aan bijzondere bijstand ontvangen.

Aanvragen

Aanvragen?

  • Het formulier kunt u downloaden: Bijzondere Bijstand 2015 (pdf). Daarna kunt u het uitprinten en invullen.
  • Het fomulier kunt u telefonisch opvragen via tel (0228) 352 352. Het formulier wordt opgestuurd.
  • Het formulier ophalen bij het gemeentehuis. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u het formulier en eventueel de bijlage, volledig invullen en ondertekenen. Ook moet u de gevraagde bewijsstukken bijvoegen. Stuur het formulier met de stukken op naar de gemeente Drechterland, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. Inleveren op het gemeentehuis kan ook.
01-01-2015
Thema Bijstandsuitkeringen, Bijzondere bijstand

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl