Bijzondere bijstand

navigation_sitewide_header

Bijzondere bijstand

Soms komt u voor kosten te staan die u niet uit uw inkomen kunt voldoen, maar die wel betaald moeten worden.

Voorwaarden

In een aantal gevallen is het mogelijk om voor deze kosten bijzondere bijstand aan te vragen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
  • De kosten moeten noodzakelijk en bijzonder zijn;
  • De kosten moeten niet uit het eigen inkomen kunnen worden voldaan;
  • Er moet geen andere mogelijkheid zijn om de kosten te betalen.
Een voorbeeld van kosten waar u bijzondere bijstand voor kunt aanvragen is de eigen bijdrage rechtsbijstand die u moet betalen als u een advocaat inhuurt. Deze kosten zijn noodzakelijk, u moet ze betalen. Ze zijn bijzonder, want niet iedereen hoeft deze kosten te maken. Ze kunnen niet uit uw eigen inkomen worden voldaan en u kunt nergens anders de kosten vergoed krijgen.

Ook indien u gebruik maakt van een bewindvoerder of budgetbeheer van PLANgroep, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Een voorbeeld waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen zijn de kosten voor het betalen van uw eigen risico bij uw zorgverzekering. Deze kosten zijn voor iedereen gelijk, dus niet bijzonder. Het eigen risico moet u uit uw eigen inkomen betalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

U kunt in aanmerking komen als u een minimuminkomen heeft. De grens voor bijzondere bijstand is gesteld op 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als u dus een inkomen heeft op grond van het minimumloon, is de kans groot dat u in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand.
Als uw inkomen hoger is dan 120% geldt uw meerinkomen als draagkracht. Kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt worden dan eerst verrekend met uw draagkracht. Als uw draagkracht op jaarbasis bijvoorbeeld €300,- is maar de door u gemaakte kosten zijn €400,- dan kunt u nog €100,- aan bijzondere bijstand ontvangen.

Aanvragen?

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen, kunt u een formulier invullen. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen of ophalen tijdens één van onze inloopspreekuren.


02-04-2012
Thema Bijstandsuitkeringen, Bijzondere bijstand