Bijzondere bijstand

navigation_sitewide_header

Bijzondere bijstand

Bijstandsuitkeringen,Bijzondere bijstand

Omschrijving

Nieuwe wetgeving

Tot 1 januari 2015 viel de Bijzondere Bijstand onder de Wet werk en bijstand. Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe wet: de Participatiewet. De Participatiewet heeft gevolgen voor de bijzondere bijstand. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de nieuwe 'kostendelersnorm'. Voor sommige mensen wordt hierdoor de eigen draagkracht groter, waardoor zij minder recht of zelf geen recht hebben op bijzondere bijstand.
De Participatiewet beperkt ook de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand. De gemeente gaf bepaalde groepen extra inkomensondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage KindActief voor schoolgaande kinderen en een Pluspremie voor inwoners met de pensioengerechtigde leeftijd. Deze regelingen zijn per 1 januari 2015 van rechtswege vervallen. Er wordt dan geen bijzondere bijstand meer verstrekt voor de bijdrage KindActief en de Pluspremie.
Vanaf 1 januari 2015 is het alleen nog mogelijk om individuele bijzondere bijstand aan te vragen voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voorwaarden

Heeft u extra kosten die u niet of niet geheel zelf kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
  • De kosten moeten noodzakelijk en bijzonder zijn
  • De kosten moeten niet uit het eigen inkomen en/of vermogen kunnen worden voldaan
  • Er is geen voorliggende voorziening aanwezig die de kosten betalen
  • Er moet geen andere mogelijkheid zijn om de kosten te betalen
De gemeente beoordeelt of de kosten echt nodig zijn en wat hierin uw eigen verantwoordelijkheid is. Zo is het uw eigen verantwoordelijkheid om geld te reserveren voor onverwachte uitgaven. De gemeente stelde vast of u in staat was geld te reserveren. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunnen kosten ook uitgesteld worden of zijn er andere oplossingen.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit wat voor soort inkomen u heeft, wel hoe hoog het is. Ook de waarde van uw bezittingen telt mee. De grens voor bijzondere bijstand is gesteld op 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Heeft u een inkomen op grond van het minimumloon, dan is de kans groot dat u in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand. Is uw inkomen hoger dan 120%, dan geldt uw meerinkomen als draagkracht. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, worden dan eerst verrekend met uw draagkracht. Is uw draagkracht op jaarbasis bijvoorbeeld €300,-, maar zijn de door u gemaakte kosten €400,-? Dan kunt u nog €100,- aan bijzondere bijstand ontvangen.

Aanvragen

Aanvragen?

Het formulier Bijzondere Bijstand 2015 (pdf) kunt u ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 0228 - 352 352. U kunt het formulier ook ophalen aan de balie in het gemeentehuis van Hoogkarspel. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u het formulier en eventueel de bijlage, volledig invullen en ondertekenen. Ook moet u de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.
01-01-2015
Thema Bijstandsuitkeringen, Bijzondere bijstand

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl