Tegemoetkoming kosten kinderopvang

navigation_sitewide_header

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang (WK) regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers én overheid. Alle partijen dragen daarom bij in de kosten van kinderopvang. De ouder kan bij de belastingdienst in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt maandelijks door de belastingdienst betaald. Bepaalde groepen ouders kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

Doelgroepen:

  • De ouder/verzorger ontvangt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) of Algemene nabestaanden wet (Anw) én maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling;
  • De ouder/verzorger heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt, volgt scholing of een opleiding en ontvangt algemene bijstand of kan algemene bijstand ontvangen;
  • De ouder/verzorger is niet-uitkeringsgerechtigde (nug-er), als werkzoekende geregistreerd bij het UWV Werkbedrijf én maakt gebruik van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling;
  • De ouder/verzorger is een nieuwkomer die een inburgeringsprogramma volgt;
  • De ouder/verzorger heeft geen inkomen uit arbeid en is ingeschreven bij een school of instelling niet zijnde een re-integratietraject;
  • De ouder/verzorger heeft een inkomen uit arbeid, aangevuld met algemene bijstand op grond van de WWB.
De ouder die een re-integratietraject volgt van het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen (UWV) vraagt bij deze instantie de gedeeltelijke tegemoetkoming aan. Dit geldt ook als u een uitkering heeft van het UWV.

Aanvragen

Als u de gemeentelijke tegemoetkoming wilt aanvragen, kunt u een formulier invullen. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen of ophalen tijdens één van onze inloopspreekuren.
02-04-2012
Thema Tegemoetkoming kosten kinderopvang