Tegemoetkoming kosten kinderopvang

navigation_sitewide_header

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Kinderopvang toeslag, Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Omschrijving

Wet Kinderopvang

Voor de kosten van kinderopvang is een voorliggende voorziening en dat is de Wet Kinderopvang.
De Wet Kinderopvang (WK) regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang voor ouders die werk en zorg willen combineren. Het uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers én overheid. Alle partijen dragen daarom bij in de kosten van kinderopvang. De ouder kan bij de belastingdienst in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt maandelijks door de belastingdienst betaald.

Voor sommige mensen is het mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen in de kosten van kinderopvang. Soms wordt dat betaald vanuit het participatiebudget en soms uit het budget van de bijzondere bijstand. Het college kan een tegemoetkoming te verstrekken - in aanvulling op de kinderopvangtoeslag - voor drie KOA-doelgroepen (artikel 1.13 Wko):
  • Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ of de ANW;
  • Ouders jonger dan 18 jaar, die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen;
  • Studenten

Hoogte tegemoetkoming

Het college mag zelf de hoogte van de tegemoetkoming bepalen. Samen mogen de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming niet hoger zijn dan de kosten van kinderopvang. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale uurtarieven die de Belastingdienst ook hanteert.

Sociale en/of medische indicatie

Daarnaast kan iemand ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van noodzakelijke kinderopvang. Bijvoorbeeld bij een sociale en/of medische indicatie van het kind of een ouder. Dat valt niet onder de Wet Kinderopvang. De kinderopvang dient wel aan de in de Wet Kinderopvang genoemde eisen te voldoen. Bijzondere bijstand is alleen mogelijk bij opvang door een geregistreerd kinderdagverblijf, naschoolse opvang of gastouder.

Van een sociaal en/of medische indicatie is bijvoorbeeld sprake als een ouder of kind een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. Er dient altijd een medisch advies opgevraagd te worden. Hieruit moet blijken of kinderopvang noodzakelijk is en voortvloeit uit de sociaal en/of medische indicatie van het kind of de ouder. Ook moet duidelijk zijn voor welke periode en dagdelen de kinderopvang noodzakelijk is.

Aanvragen

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen, kunt u een formulier invullen. Dit formulier kunt u telefonisch opvragen via telefoonnummer 0228 - 352 352 of ophalen aan de balie van het gemeentehuis in Hoogkarpsel. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

De Afdeling Samenleving behandelt uw aanvraag. Als blijkt dat u de kosten onder de Participatiewet vallen, dan sturen wij uw aanvraag door naar WerkSaam Westfriesland. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u het formulier en eventueel de bijlage, volledig invullen en ondertekenen. Ook moet u de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.
01-01-2015
Thema Tegemoetkoming kosten kinderopvang

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl