Terug naar het overzicht

Terugblik bijeenkomst invulling openbare ruimte voormalige Hemschool

De bouw van een zestal woningen op de locatie van de voormalige Hemschool vordert. Zodra de woningen zijn opgeleverd, gaat de gemeente verder met het woonrijp maken van de openbare ruimte. Afgelopen dinsdag 14 juni waren direct omwonenden en toekomstige bewoners uitgenodigd om te reageren op de plannen voor de openbare ruimte op deze locatie.

In de tekeningen van de landschapsarchitect zijn naast groen en parkeerplekken ook diverse speeltoestellen opgenomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Zo worden er rondom het pannaveld lange boomstammen gebruikt als ballenvangers. Ook komt er een tegelstrook, met daarop foto’s van de tegelwand uit de Hemschool.

Tegelwand van de Hemschool "ieder draagt zijn steentje bij"
Foto: Foto van Dana

We blikken terug op een avond met een goede opkomst en enthousiaste reacties. Ook werden diverse vragen gesteld. Bijvoorbeeld over welke soort bomen er worden geplant, en of er nagedacht is over een mogelijkheid tot elektrisch laden. We gaan nu kijken op welke wijze we de wensen die met ons gedeeld zijn kunnen meenemen in het uitvoeringsplan. Naar verwachting wordt tweede kwartaal 2023 gestart met de werkzaamheden.