Terug naar het overzicht

Wegwerkzaamheden Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap voert de komende weken tot eind mei groot onderhoud uit aan een aantal wegen in de omgeving.

De werkzaamheden maken deel uit van het uitgestelde Wegenonderhoudsprogramma 2022. Hoewel het wegbeheer van deze wegen per 1 januari 2023 is overgedragen aan de gemeente zal de uitvoering van dit onderhoud, conform de afspraken uit de wegenoverdracht, nog door HHNK worden verzorgd.

Wat gaat er gebeuren?

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

https://www.hhnk.nl/wegwerkzaamheden-stede-broec

https://www.hhnk.nl/wegwerkzaamheden-drechterland

https://www.hhnk.nl/wegwerkzaamheden-enkhuizen