Terug naar het overzicht

Werkwijze vergunningsaanvraag tot 1-1-2024

Het indienen van plannen (zoals bouwvergunningen) zo kort voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt iets naar 1-1-2024 toe. Wat gaat nog via de huidige ‘oude’ wetgeving en welke aanvragen gaan via de nieuwe wet?

 • Eenvoudige plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (zoals het bouwen van een garage, uitbouw, uitrit, dakkapel, of het kappen van een boom) kunt u in de komende periode blijven indienen.
  • Plannen die voor 1 januari 2024 zijn ingediend behandelen we volgens de huidige wetgeving.
  • Plannen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend vallen onder de nieuwe Omgevingswet.
  • Aanvragen worden gedaan via www.omgevingsloket.nl
 • Voor complexe plannen is vooraf en tijdens de verdere ontwikkeling meestal al contact met de gemeente. Hiervoor geldt:
  • Plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is: neem eerst contact op met de gemeente.
  • Plannen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is kosten veel voorbereidingstijd. Bestemmingsplannen die vóór 1 september 2023 zijn ingediend worden nog volgens de huidige wetgeving afgewikkeld.
  • Voor bestemmingsplannen die na 1 september zijn/worden ingediend geldt: Neem, ook hier, eerst contact op met de gemeente. Vanwege de voorbereidingstijd zijn hiervoor namelijk de regels van de Omgevingswet van belang.