Adviesraad Samenleving Drechterland zoekt leden!

22 juli 2019

Voelt u zich betrokken bij inwoners die ondersteuning nodig hebben op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, cultuur, onderwijs en sport? Staat u met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen? Reageer dan snel! De gemeente Drechterland zoekt nieuwe leden voor de adviesraad

Er voor zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving, is een belangrijke taak van de gemeente. Dit is wettelijk vastgelegd. De adviesraad denkt mee over de invulling van deze taak. Hij adviseert burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering van deze taak. Dat doet hij vanuit het gezichtspunt van de inwoners en cliënten van onze gemeente.

De adviesraad bestaat uit 6 leden. Om werkgroepen / spreekuren te kunnen instellen voor specifieke onderwerpen wil de raad er 3 leden bij hebben.

De vergaderingen zijn  ’s avonds 5 keer in een jaar op donderdagavond. Daarnaast is er nog wel eens overleg tussendoor of heeft u een workshop. Onder www.drechterland.nl/adviesraad-samenleving vindt u relevante informatie als vergaderdata en verslagen.

Wilt u deel uitmaken van de adviesraad?

  • U woont in de gemeente Drechterland
  • U werkt niet bij een professionele organisatie die actief is in het sociale domein in de gemeente Drechterland
  • U voelt zich betrokken bij de inwoners die ondersteuning behoeven op de hier boven genoemde terreinen
  • U hebt ongeveer 10 uur per maand beschikbaar ‘s avonds
  • Jongeren en bewoners van Drechterland met een migratie achtergrond worden ook verzocht te reageren
  • De leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding
  • Scholing wordt intern geregeld

Interesse?

Als u denkt dat de adviesraad uw inzet goed kan gebruiken dan kunt u voor 1 augustus 2019 een mail sturen naar sed-wmoparticipatie@sed-wf.nl. Voor informatie over de functie kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres. Op www.drechterland.nl/adviesraad-samenleving kunt u meer informatie over de adviesraad vinden.