Bestemmingsplannen

  • digitaal beschikbaar
  • geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, verkeer of groen)
  • door gemeenteraad vastgesteld voor 10 jaar
  • na vaststelling zijn inwoners, ondernemers en gemeente eraan gebonden
  • landelijke website
  • makkelijk zoeken op postcode

www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Oosterblokker

  • bestemmingsplan Oosterblokker 5 te Oosterblokker
  • een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Drechterland Noord 2011' om de bestaande bestemming 'Detailhandel-tuincentrum' deels te wijzigen in 'Wonen-Stolp' en het bouwvlak van de bestaande bestemming 'Detailhandel-tuincentrum' te verkleinen van ca. 3950 m2 naar ca. 450 m2.
  • dit bestemmingsplan zorgt voor een vermindering van het planologisch ruimtebeslag naar de omgeving.
pdf Bestemmingsplan Oosterblokker 5 te Oosterblokker (PDF, 3.85 MB)Bestand voorlezen pdf Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan (PDF, 265.33 KB)Bestand voorlezen