Rekenkamercommissie SED

De gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie SED (Rkc SED). De Rkc doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeenten.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rkc SED bestaat uit drie externe leden, die niet afkomstig zijn uit de gemeentepolitiek van Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland. De leden van de Rkc zijn:

  • Peter van Diepen (voorzitter)
  • Tijmen Siermann (extern lid)
  • Laurens van Ede (extern lid)
  • Nick Hendriks (secretaris / onderzoeker)

Contact

Heeft u een suggestie voor een mogelijk rekenkameronderzoek voor alle drie de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en/of Drechterland (of voor één van deze gemeenten)? Mail dit dan aan de Rkc. Geef daarbij een korte omschrijving van het onderwerp, motiveer waarom u denkt dat een onderzoek van belang is en beschrijf op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Natuurlijk zal de Rkc uw suggestie vertrouwelijk behandelen.

De taak en werkwijze van de Rkc SED is vastgelegd in de Verordening. De Rkc is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderzoeken ze uitvoert. Voor de keus van onderwerpen wordt een groslijst bijgehouden met daarop suggesties van raadsleden, leden van de Rkc zelf, de colleges of inwoners van de SED gemeenten. De Rkc heeft een Onderzoeksprotocol vastgesteld, waarin de selectiecriteria voor de keus van een onderzoek zijn opgenomen en waarin de werkwijze bij onderzoeken is vastgelegd.

Bij het uitvoeren van de onderzoeken kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Rkc SED hiervoor een Privacyverklaring opgesteld.

U vindt hier de laatste twee gepubliceerde jaarplannen en – verslagen.

Bent u op zoek naar eerdere jaarplannen en -verslagen van de Rkc die niet meer op deze webpagina staan? Bezoek dan het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.

2019

Oudere publicaties

Bent u op zoek naar publicaties van de Rkc die niet op deze webpagina staan? Bezoek dan het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.