Bestaande politieke partijen

Plaatselijke (lokale) politieke partijen die zich in 2017 hebben laten registreren en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te registreren. Ook landelijke partijen met doorwerking vanuit de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezingen, hoeven hun aanduiding niet te laten registreren.

Let op! Dit is wel nodig als u een toevoeging wilt doen aan de landelijke aanduiding, zoals de gemeentenaam. 

Is er iets gewijzigd?

Is er iets gewijzigd in uw aanduiding ten opzichte van 4 jaar geleden? Zijn gemachtigden van uw partij gewijzigd ten opzichte van 4 jaar geleden? Of is er iets anders gewijzigd en twijfelt u of registratie opnieuw nodig is, neem dan contact op met Karin Hansen via telefoonnummer 140228 of stuur een bericht naar verkiezingen@drechterland.nl

U kunt u wijzigingen doorgeven via het registratieformulier:

Formulier verzoek tot registratie aanduiding (pdf 24 kb)

Alleen hiertoe bevoegde bestuurders mogen een verzoek indienen om een partijnaam (‘aanduiding’) te registreren. Wie dat zijn, staat in de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Samen met het registratieformulier moet u de volgende documenten inleveren:

  • statuten van uw partij (vastgelegd in een notariële akte)
  • gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
  • bewijs van betaling van de waarborgsom

Waarborgsom registratie

Voordat u uw registratieformulier bij ons inlevert, moet u een waarborgsom hebben betaald. Deze waarborgsom bedraagt € 112,50 en moet uiterlijk 20 december 2021 zijn ontvangen.

U kunt het bedrag overmaken op rekening NL75BNGH0285015850 t.n.v. Drechterland onder vermelding van ‘waarborgsom registratie <partijnaam> grootboeknummer 101052’.

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons een bewijs van betaling. De waarborgsom krijgt u weer terug als u op 31 januari 2022 een geldige kandidatenlijst inlevert.

Gebruik van de aanduiding

Als een partij een verzoek doet om een partijnaam te registreren dan moeten ze twee personen (gemachtigden) doorgeven die kunnen bepalen boven welke lijsten de partijnaam gebruikt mag worden. Op de dag van kandidaatstelling leveren partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. De inleveraars moeten dan toestemming hebben van één van deze twee personen (gemachtigden) om de naam boven de lijst te zetten.

Registratie is niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Meer informatie

Meer informatie en antwoord op veel gestelde vragen over de registratie van aanduidingen vindt u op de website van de Kiesraad.