Dag van de kandidaatstelling

Partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten op 31 januari 2022 tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren. Op deze lijst staan de personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad. Naast de kandidatenlijst moeten partijen ook een aantal andere verplichte documenten inleveren. De documenten leveren de partijen digitaal op usb-stick én op papier aan. Wij verzoeken partijen een afspraak te maken voor inlevering van de stukken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Karin Hansen via telefoonnummer 140228.

Aanmaken kandidatenlijst en formulieren via OSV

Voor de kandidaatstelling maakt de gemeente gebruik van het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Ook partijen kunnen dit programma gebruiken voor het opstellen van hun kandidatenlijst en alle benodigde formulieren.

Wij vragen partijen nadrukkelijk om OSV te gebruiken. Door de formulieren voor de kandidaatstelling met OSV aan te maken voorkomt men verschillen tussen de gegevens op de kandidatenlijst en de andere formulieren. Verschillen daarin leiden mogelijk tot een verzuim. Verzuimen zijn niet toegestaan. Daarnaast vergt het handmatig invullen van de formulieren meer tijd, zowel voor de partijen als voor de gemeente.

Instructie gebruik OSV

Online kan een instructie gevolgd worden, waarin het gebruik van OSV wordt uitgelegd. De instructie wordt gegeven op verschillende data in januari. Via deze website kunnen mensen zich aanmelden voor deze instructie. U kiest dan voor de instructie van ‘OSV2020-PP’.

Waar vind ik het programma OSV?

Het programma dat politieke partijen nodig hebben, heet ‘OSV2020-PP’. Dit programma kan men downloaden van de website van De Kiesraad.

Wat moeten partijen inleveren op de dag van de kandidaatstelling?

  • Kandidatenlijst (model H1).
  • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (model H9).
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van kandidaten die (nog) niet in de raad zitten.
  • Kopie identiteitsbewijs van de inleveraar van de kandidatenlijst.

Indien van toepassing ook:

  • Een vestigingsverklaring van kandidaten die buiten Drechterland wonen.
  • Model H3-1 waaruit de bevoegdheid van de inleveraar blijkt (als de gemachtigde van de partij niet zelf de lijst inlevert).
  • Model H3-2 waaruit de bevoegdheid blijkt tot samenvoeging, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.
  • Bewijs van betaling waarborgsom van €225,00 (als een partij nog geen zetel in de raad heeft).
  • 10 ondersteuningsverklaringen (model H4) (als een partij nog geen zetel in de raad heeft).

Waarborgsom voor kandidaatstelling

Als een partij geen zetel heeft in de raad, dan moet uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom zijn betaald aan de gemeente. Deze waarborgsom bedraagt € 225,-.

Het bedrag van € 225,- kan worden overgemaakt op rekening NL75BNGH0285015850 t.n.v. Drechterland onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling <partijnaam> grootboeknummer 101052’.

Nadat de gemeente de betaling heeft ontvangen, krijgt u een bewijs van betaling. De waarborgsom krijgt u weer terug als de partij bij de verkiezing 75% van de kiesdeler haalt of als de partij op 31 januari 2022 geen geldige kandidatenlijst inlevert.

Ondersteuningsverklaringen

Als een partij geen zetel heeft in de raad, dan moet een partij zorgen voor 10 ondersteuningsverklaringen voor de dag van de kandidaatstelling. Dit zijn verklaringen van kiesgerechtigde personen in Drechterland die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunen. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het stadskantoor. Legitimatie is daarbij verplicht. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 3 t/m 31 januari 2022. Zie de pagina Ondersteuningsverklaringen voor meer informatie.  

Vóórinlevering stukken kandidaatstelling

Van 17 t/m 20 januari kunnen partijen hun stukken voor de kandidaatstelling alvast door ons laten controleren. Wij bieden deze mogelijkheid, zodat eventuele verzuimen (fouten of ontbrekende stukken) nog hersteld kunnen worden. Zo weten we zeker dat op 31 januari alles goed verloopt.  Voor de voorinlevering kan men een afspraak maken met Karin Hansen via telefoonnummer 140228.

Links