Volmacht geven

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • met een onderhandse volmacht
  • met een schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan nodig zijn als u iemand wilt machtigen voordat u zelf uw stempas hebt ontvangen of als u iemand wilt machtigen in een andere gemeente in Nederland. U vraagt de volmacht aan in de gemeente waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven.

Het aanvragen van deze volmacht kan digitaal of schriftelijk worden gedaan. Uw aanvraag moet uiterlijk 17 november 2023 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken.

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 9 oktober 2023 ingeschreven in dezelfde gemeente als u bij een onderhandse volmacht of is woonachtig in Nederland bij een schriftelijke volmacht
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen