Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen voor de Tweede Kamer moet u:

 • In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit
 • 18 jaar of ouder zijn
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Om te stemmen heeft u nodig:

 • uw stempas. Deze wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing gestuurd naar het adres waar u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven
 • uw identiteitsbewijs. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de stemming

De volgende identiteitsbewijzen zijn toegestaan:

 • een Nederlands paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands rijbewijs
 • een Nederlands verblijfsdocument
 • een nationaal paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen *
 • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland *

* Kiezers met een dubbelde nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een buitenlands document.

Wanneer uw identiteitsbewijs is vermist, kunt u zich in het stembureau identificeren met een kopie van de verklaring van vermissing of proces-verbaal van de politie, in combinatie met een document met daarop uw naam en foto (bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart).