Bezwaar maken tegen aanslag OZB

 • bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen
 • binnen zes weken na dagtekening (aanslagdatum) van de aanslag indienen
 • moet worden behandeld binnen het lopende kalenderjaar

Bezwaar maken tegen aanslag OZB met DigiD

Meer weten

U kunt:

 • bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag hebt ontvangen
 • bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het niet in behandeling. Het bezwaarschrift is dan namelijk niet-ontvankelijk
 • ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.

Er zijn geen kosten verbonden aan het maken van bezwaar.

Schriftelijk bezwaar

Als u bezwaar wilt maken kunt u bovenstaande link gebruiken.

Ook kunt u zelf een bezwaarschrift schrijven. Hierin moet staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden van uw bezwaar
 • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG Hoogkarspel