Brug en straatwerk Koolmees-Pimpelmees

6 december 2018

Sinds dinsdag 27 november is de brug die de Koolmees met de Pimpelmees verbindt geplaatst. Met een telekraan werd de brug vanaf een vrachtauto over het water getakeld en bevestigd op beide oevers. In de loop van volgende week is de brug klaar voor gebruik.

Straatwerk Pimpelmees
Deze week start de aannemer met het bestraten het trottoir voor de woningen aan de Pimpelmees (huisnummers 19 t/m 31 en Winterkoning 48). Daarna wordt een gedeelte van de rijbaan en parkeervakken vanaf de nieuwe duikerbrug tot aan huisnummer 26 gestraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bestrating dit jaar nog worden afgerond.

In week 5 van 2019 start de aannemer met het trottoir aan de Pimpelmees voor de (huisnummers 26 en 44) en aanvullend het weggedeelte. Deze werkzaamheden duren ca. 3 weken. Aansluitend wordt er een start gemaakt met het trottoir langs de Winterkoning  tot aan de Blauwborst.