College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Drechterland. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Drechterland bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Het huidige college is samengesteld uit een coalitie van 3 partijen: CDA, VVD en PDL. In Drechterland zijn 5 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Afspraak met collegeleden

Het is mogelijk om een gesprek aan te vragen met één van de collegeleden.

Afspraak maken met collegelid

Collegeleden

Michiel Pijl
M. (Michiel) Pijl Functie
burgemeester
  E-mailadres
m.pijl@drechterland.nl

 

 

Taken

 • openbare orde en veiligheid
 • juridische zaken
 • SED, personeel en organisatie
 • archief
 • communicatie
 • representatie
 • regionale samenwerking
 • toerisme en recreatie
 • inburgering en vluchtelingenwerk
 • project dementievriendelijke gemeente

 

S. (Simone) Visser

(CDA)

Functie
wethouder (1e locoburgemeester)
  E-mailadres simone.visserbotman@drechterland.nl

 

 

Taken

 • onderwijs
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • sport en speelterreinen
 • welzijn, subsidiebeleid en accommodaties
 • transformatie Participatiewet
 • WMO jeugdzorg en passend  onderwijs
 • werk en inkomen
 • volksgezondheid
 • project Vitaal Drechterland
 • project MFA Westwoud

 

Wethouder Y. Roos-Bakker

Y. Roos-Bakker

(VVD)

Functie
wethouder (2e locoburgemeester)
  E-mailadres yvonne.roos@drechterland.nl

 

Taken

 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • economische zaken
 • bouwen en milieu incl. toezicht en handhaving
 • omgevingswet
 • facilitair
 • inkoop
 • project Venhuizen
 • project Schellinkhout
J. Broeders - Wethouder.jpg

J.H.N. (Jeroen) Broeders

(PDL)

Functie
(wethouder (3e locoburgemeester)

 

E-mailadres
jeroen.broeders@drechterland.nl

 

Taken

 • financiën
 • openbare ruimte
 • verkeer en Vervoer
 • water (incl. Riolering)
 • burgerzaken-Dienstverlening
 • project Centrumplan
 • ICT
 • duurzaamheid incl. CAW HVC
 • erfgoed en Archeologie
 • project Centrumplan
 • project Hemmerbuurt
Chantal Minnaert
C. (Chantal) Minnaert Functie
gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeentelijke organisatie
  E-mailadres
chantal.minnaert@sed-wf.nl
 

Taken

De gemeentesecretaris is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ook staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie.

Nevenfuncties B en W

Burgemeester M. Pijl

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Westfries Archief
 • lid van het algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling SED
 • lid van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden (presentiegeld 2019: € 172 bruto per jaar)
 • ambtenaar van de burgerlijke stand
 • lid Raad van Toezicht Vrijwilligerspunt Westfriesland

Wethouder S. Visser

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid AB SED
 • lid dagelijks bestuur Werksaam
 • lid algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • bestuurslid van het Koelemeij Kroesfonds te Westwoud 

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • n.v.t.

Wethouder Y. Roos-Bakker

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • lid Algemeen bestuur Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
 • lid Algemeen bestuur WerkSaam
 • lid AB SED

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • n.v.t.

Wethouder J. Broeders

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid van het algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling SSC DeSOM
 • lid AB CAW
 • lid AB SED

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • n.v.t.

Vergoedingen en declaraties bestuurders gemeente Drechterland 2019

Vergoedingen burgemeester en wethouders

De burgemeester ontvangt maandelijks een ambtstoelage van € 394,09 en de wethouders ontvangen maandelijks een onkostenvergoeding van € 362,56 per maand. Deze bedragen zijn vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van dit bedrag moeten onder meer vakliteratuur, lidmaatschappen, excursies, contributies en zakelijke giften betaald worden.

Declaraties

Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders hun reiskosten bij dienstreizen declareren.

Declaraties over 2019 van burgemeester M. Pijl.

Dienstreizen Openbaar vervoer Totaal
€942,58 €20,40 €962,98

Declaraties over 2019 wethouders van gemeente Drechterland

Wethouder Dienstreizen Parkeerkosten Openbaar vervoer Totaal
G.G. Besseling (*) € 441,66 € 0 € 33,80 € 475,46
D. te Grotenhuis € 830,20 € 0 € 35,40 € 865,60
Y. Roos-Bakker € 190,42 € 9,01 € 0 € 199,43
J.H.N. Broeders € 0 € 0 € 0 € 0

* G.G. Besseling was in 2019 wethouder van 1 januari tot 24 september. Mw. Y. Roos-Bakker was in 2019 wethouder van 23 september tot en met 31 december.