College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Drechterland. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Drechterland bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Het huidige college is samengesteld uit een coalitie van 3 partijen: CDA, VVD en PDL. In Drechterland zijn 5 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Afspraak met collegeleden

Het is mogelijk om een gesprek aan te vragen met één van de collegeleden.

Afspraak maken met collegelid

Collegeleden

Michiel Pijl
M. (Michiel) Pijl Functie
burgemeester
  E-mailadres
m.pijl@drechterland.nl

 

 

Taken

 • openbare orde en veiligheid
 • juridische zaken
 • SED, personeel en organisatie
 • archief
 • communicatie
 • representatie
 • regionale samenwerking
 • toerisme en recreatie
 • inburgering en vluchtelingenwerk
 • project dementievriendelijke gemeente
D. te grotenhuis - Wethouder.jpg

D. (Dirk) te Grotenhuis

(CDA)

Functie
wethouder (1e locoburgemeester)
  E-mailadres dirk.tegrotenhuis@drechterland.nl

 

 

Taken

 • onderwijs
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • sport en speelterreinen
 • welzijn, subsidiebeleid en accommodaties
 • transformatie Participatiewet
 • WMO jeugdzorg en passend  onderwijs
 • werk en inkomen
 • volksgezondheid
 • project Vitaal Drechterland
 • project MFA Westwoud

 

Wethouder Y. Roos-Bakker

Y. Roos-Bakker

(VVD)

Functie
wethouder (2e locoburgemeester)
  E-mailadres yvonne.roos@drechterland.nl

 

Taken

 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • economische zaken
 • bouwen en milieu incl. toezicht en handhaving
 • omgevingswet
 • facilitair
 • inkoop
 • project Venhuizen
 • project Schellinkhout
J. Broeders - Wethouder.jpg

J.H.N. (Jeroen) Broeders

(PDL)

Functie
(wethouder (3e locoburgemeester)

 

E-mailadres
jeroen.broeders@drechterland.nl

 

Taken

 • financiën
 • openbare ruimte
 • verkeer en Vervoer
 • water (incl. Riolering)
 • burgerzaken-Dienstverlening
 • project Centrumplan
 • ICT
 • duurzaamheid incl. CAW HVC
 • erfgoed en Archeologie
 • project Centrumplan
 • project Hemmerbuurt
Chantal Minnaert
C. (Chantal) Minnaert Functie
gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeentelijke organisatie
  E-mailadres
chantal.minnaert@sed-wf.nl
 

Taken

De gemeentesecretaris is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Ook staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie.

Nevenfuncties B en W

Burgemeester M. Pijl

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Westfries Archief
 • lid van het algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling SED
 • lid van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden (presentiegeld 2019: € 172 bruto per jaar)
 • ambtenaar van de burgerlijke stand

Wethouder D. te Grotenhuis

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur WerkSaam Westfriesland
 • lid agendacommissie Madivosa
 • lid Algemeen Bestuur GGD
 • lid AB SED

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • ambtenaar van de burgerlijke stand

Wethouder Y. Roos-Bakker

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • lid Algemeen bestuur Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
 • lid Algemeen bestuur WerkSaam
 • lid AB SED

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • n.v.t.

Wethouder J. Broeders

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • lid van het algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling SSC DeSOM
 • lid AB CAW
 • lid AB SED

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • n.v.t.