Aanvraag extra rest (grijze) afvalbak

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een extra afvalbak. Dit is vastgelegd in het gemeentelijk beleid “uitzonderingssituaties restafvalvoorziening”.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • kinderluiers: bij 3 of meer kinderen in de luiers
  • groot gezin: als een gezin uit zeven of meer personen bestaat
  • medische gronden: medisch afval waarbij de inwoner(s) een verklaring hebben van een medisch specialist

Let op: deze aanvraag is alleen voor een extra grijze afvalbak.