Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

  • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven
  • weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO inburgeren.

DUO informeert u over uw inburgeringsplicht? DUO controleert of u op tijd uw diploma behaalt. Voor meer informatie kijkt u op de website van DUO inburgeren.

Informatie over scholen vindt u op de website Ik wil inburgeren.

De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgering. Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in gemeente Drechterland komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. De gemeente stuurt u een brief over wat u moet doen en leren.

DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door, als u een participatieverklaring moet tekenen. 

Meer informatie over de kosten leest u op de website van DUO inburgeren.