Hulp voor ouders en opvoeders

Als ouder of verzorger heeft u misschien vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren). Of u kunt wel wat hulp gebruiken als er problemen zijn op dit gebied. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente.

Gezinswijzer

De eerste stap op de weg naar hulp is Gezinswijzer Drechterland. Dit is een website voor ouders, verzorgers en jeugdigen uit de gemeente Drechterland met antwoorden op vragen over kinderwens, zwangerschap, ouderschap en uw relatie, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. Gezinswijzer Drechterland geeft inzicht in het ondersteuningsaanbod en biedt informatie om gemakkelijk antwoord te vinden op vragen.

Behalve de Gezinswijzer zijn er nog meer instanties die (online) hulp aanbieden. Onderaan deze pagina staat een overzicht van het hulpaanbod.

Jeugdconsulenten

Komt u er toch niet zelf uit en heeft u gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met de jeugdconsulent. Soms krijgt u advies, waar u elders terecht kunt met uw hulpvraag. Soms is een gesprek en meer onderzoek nodig om een passend advies te geven. U doet in dat geval een aanvraag in het kader van de Jeugdwet. Deze hulp is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar) en hun ouders.

U kunt dagelijks bellen tussen 10.00 en 12.00 uur. Op een ander tijdstip bellen is ook mogelijk maar in dat geval wordt een terugbelverzoek gemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Is er een crisissituatie en heeft u dringend hulp nodig? De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-777 88 87.

Overzicht hulpaanbod

Logo Gezinswijzer

Gezinswijzer Drechterland is een website voor ouders, verzorgers en jeugdigen uit de gemeente Drechterland met antwoorden op vragen over kinderwens, zwangerschap, ouderschap en uw relatie, opvoeding, stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. Gezinswijzer Drechterland geeft inzicht in het ondersteuningsaanbod en biedt informatie om gemakkelijk antwoord te vinden op vragen.

De Ouder Kind Adviseurs in Drechterland zijn er voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden. Ze bieden advies én hulp en laten niet los tot geregeld is wat nodig is voor uw kind. Op de website Gezinswijzer Drechterland vindt u meer informatie over de Ouder Kind Adviseurs.

De GGD kan u helpen met algemene opvoedvragen over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. U kunt telefonisch vragen stellen, maar ook via een chatfunctie op de website. Ook kunt u een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Heeft u zelf psychosociale, materiële of relationele problemen? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk. Kijk hiervoor op de website van het Algemeen maatschappelijk werk Drechterland. Wilt u eerst meer informatie over bijvoorbeeld scheiden, kijk dan op de pagina over scheiden op de Gezinswijzer Drechterland.

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.