Reclamevergunning

Voor het plaatsen van permanente / vaste reclame is geen vergunning nodig. Wel is onderstaand verbod uit de APV van toepassing:

  • het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving

Tijdelijke reclame

Voor het plaatsen van tijdelijke reclame is er wel een vergunning nodig. U kunt u vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Wilt u tijdelijke driehoeks/sandwich-borden plaatsen?