Voor- en vroegschoolse educatie

In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. 

Voorschoolse educatie (ve)

Voorschoolse educatie wordt aangeboden op een kinderdagverblijf/peuteropvang met een VVE aanbod. Met geschoolde VVE-leidsters en een erkend VVE-programma wordt op een leuke manier gewerkt aan taal en de ontwikkeling van peuters.

Vroegschoolse educatie (vve)

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Peuteropvang met voorschoolse educatie wordt aangeboden door de peuterscholen of kinderdagverblijven met een VVE kenmerk. Er zijn verschillende organisaties met meerdere vestigingen verspreid over de hele gemeente die VVE aan kunnen bieden. In het landelijk register kinderopvang kunt u alle kinderopvanglocaties opzoeken. Ook kunt u hier zien of het een VVE locatie is. Let op! Niet iedere kinderopvanglocatie biedt ook voorschoolse educatie aan.

U meldt uw peuter aan bij een peuteropvang met voorschoolse educatie bij u in de buurt. Denk alvast na waar uw kind naar school gaat als hij/zij straks 4 jaar is. Soms zit er intern of vlakbij de school een peuteropvang. Voor uw kind wordt de overstap naar de basisschool dan vaak minder groot.

De jeugdarts van het consultatiebureau bepaalt of uw peuter recht heeft op extra uren voorschoolse educatie en geeft dan een vve-indicatie af. Een reden voor de indicatie is (een risico op) een onderwijsachterstand. Met deze indicatie gaat u naar de peuteropvang met een VVE aanbod.

Bij voorschoolse educatie kan uw kind 4 ochtenden naar de peuteropvang (16 uur). Voor de eerste twee dagdelen (8 uur) betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, de andere twee dagdelen (8 uur) vergoedt de gemeente. Soms biedt een organisatie ook 3 langere dagdelen aan (16 uur), de vergoeding blijft in dit geval maximaal 8 uur per week.

Voorwaarden bij VVE indicatie

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen geldt een wettelijke verplichting, om bij een VVE indicatie

  • minimaal 12 uur voorschoolse educatie af te nemen als uw kind 2 jaar is
    • de gemeente vergoedt in dit geval maximaal 4 uur
  • minimaal 16 uur voorschoolse educatie af te nemen als uw kind 2,5 jaar en ouder is
    • de gemeente vergoedt in dit geval maximaal 8 uur