Energiesubsidie voor bestaande woningen

De subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Drechterland is per 1 januari 2022 afgeschaft.

Heeft u in 2021 een aanvraag ingediend dan wordt deze nog afgehandeld.

Als de subsidie is toegekend en als de energiebesparende maatregelen zijn genomen, stuurt u het vaststellingsformulier (inclusief aannemer-/installateursverklaring die door het bedrijf ingevuld moet worden) op met een kopie van de rekening en het betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Als alle gegevens binnen zijn, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen of digitaal opsturen van het formulier, maak dan een afspraak:

Bel de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 via (088) 10 21 398

Ja, er is een aantal financiële regelingen om woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) te stimuleren de woning te verduurzamen. Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Het Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijk energieloket van de gemeente Drechterland. Bewoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning.