Dwangbevel

Als u na een aanmaning uw aanslag niet betaalt

  • wordt de vordering uit handen gegeven bij de deurwaarder
  • u ontvangt het dwangbevel per post of persoonlijk van de deurwaarder
  • kosten zijn voor uw rekening
  • betaal daarom op tijd

Als u een dwangbevel hebt gekregen, moet u contact opnemen met de deurwaarder en niet met de gemeente.

Contactgegevens van de deurwaarder:

Deurwaarderskantoor Holland BV
Maelsonstraat 28
1624 NP Hoorn
Telefoon 0229 - 211 515

Kosten

  • bij een vordering tot € 90,00 bedragen de kosten van een dwangbevel € 44,00
  • daarboven komt er voor elke € 45,00 nog een bedrag van € 4,00 bij

U heeft al betaald

Stuur een kopie van het bankafschrift met de betaling naar de deurwaarder.

U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag of de WOZ waarde

Het ingediende bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

  • als u bij het indienen van het bezwaarschrift niet voor het betwiste bedrag om uitstel van betaling heeft gevraagd,  dan moet u de aanslag volledig betalen
  • vragen over de betaling van het dwangbevel stelt u rechtstreeks aan de deurwaarder
  • vragen over de aanslag zelf stelt u aan de deurwaarder, de deurwaarder legt de vraag dan voor aan de afdeling belastingen van de gemeente