Dwangbevel

Als u na een aanmaning uw aanslag niet betaalt

 • wordt de vordering uit handen gegeven bij de deurwaarder
 • u ontvangt het dwangbevel per post of persoonlijk van de deurwaarder
 • kosten zijn voor uw rekening
 • betaal daarom op tijd

Als u een dwangbevel hebt gekregen, moet u contact opnemen met de deurwaarder en niet met de gemeente.

Contactgegevens van de deurwaarder:

Bouwhuis en Smit
Postbus 140
1620 AC Hoorn

Telefoonnummer: (0229) 21 15 15

Kosten

 • bij een vordering tot € 45,00 bedragen de kosten van een dwangbevel € 42,00
 • daarboven komt er voor elke € 45,00 nog een bedrag van € 4,00 bij

U bent het niet eens met het dwangbevel

U kunt binnen 6 weken na dagtekening (datum) van het dwangbevel schriftelijk bezwaar maken. Daarin staat in elk geval:

 • aanslagnummer
 • uw naam en adres
 • datum van het bezwaarschrift
 • reden van uw bezwaar
 • handtekening van de belastingplichtige (de persoon aan wie de aanslag is gestuurd)

Stuur het bezwaarschrift naar de deurwaarder.

U heeft al betaald

Stuur een kopie van het bankafschrift met de betaling naar de deurwaarder.

U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag of de WOZ waarde

Het ingediende bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

 • vragen over de betaling van het dwangbevel stelt u rechtstreeks aan de deurwaarder
 • vragen over de aanslag zelf stelt u aan de deurwaarder, de deurwaarder legt de vraag dan voor aan de afdeling belastingen van de gemeente