Eerste inschrijving in Nederland

U doet aangifte "eerste inschrijving" wanneer u voor het eerst in Nederland komt wonen of wanneer u al eerder ingeschreven hebt gestaan maar voor 1 oktober 1994 bent vertrokken.
 • vooraf telefonisch een afspraak maken wanneer u uit een land komt van buiten de EU
 • aan de balie zonder afspraak wanneer u uit een land komt uit de EU
 • persoonlijk melden, geldt ook voor kinderen
 • binnen 5 dagen na aankomst in Nederland

Maak een afspraak

Telefoon (0228) 352 352

Meenemen


 • identiteitsbewijs, paspoort of ander documenten waaruit uw nationaliteit blijkt
 • geboren in het buitenland: een akte van geboorte
 • bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
 • indien van toepassing: een huwelijksakte een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden
 • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving

Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms ook moeten de documentenĀ vertaald zijn.


Rechtmatig verblijf

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. U verblijf is rechtmatig als:

 • u de Nederlandse nationaliteit hebt
 • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
 • u een geldige verblijfsvergunning hebt
 • u een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) hebt

Overige voorwaarden

Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.

Kosten

Een eerste inschrijving in Nederland is gratis.