Eigenaar gezocht

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland maakt bekend, dat zij voornemens is om via het toepassen van bestuursdwang de volgende objecten te verwijderen:
Locatie Object Datum Sticker
 

 

 
  • op alle objecten is door de gemeente een gele sticker geplakt om in contact te kunnen komen met de eigenaren en/of te waarschuwen
  • eigenaar heeft na de genoemde datum 2 weken de tijd om het object zelf te verwijderen
  • als dat niet is gebeurd gaat de gemeente het object verwijderen
  • kosten  (voor vervoer en opslag) verhalen we op de eigenaar
  • voor meer informatie neemt u contact op via tel.: (0228) 352 352