Energiesubsidie voor bestaande woningen

Vanaf 15 januari 2020 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. De gemeenteraad heeft hiervoor € 80.000,- beschikbaar gesteld.

 • voor particuliere huiseigenaren
 • voor uw bestaande woning
 • behandeling in volgorde van binnenkomst
 • aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert
 • aanvragen kan na 15 januari 2020
 • regeling stopt zodra subsidiebedrag op is. Nieuwe aanvragen worden dan niet meer behandeld

Subsidie is mogelijk voor:

 • dak-, vloer-, bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie, isolatie massieve muur en HR++ glas
 • maximaal 15% van de materiaalkosten, installatie en BTW en maximaal € 1.000,- per adres
 • isolatie die voldoet aan gestelde criteria
 • subsidie geldt niet voor doe-het-zelf isolatie

De aanvraag moet digitaal aangevraagd worden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. U stuurt deze naar: postbus@odnhn.nl

Aanvraagformulier Energiesubsidie

Voor 15 januari 2020 aangevraagd? Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Voorwaarden en wat u nog meer moet weten

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor subsidie voor een voorziening aan een bestaande, particuliere koopwoning. Een uitbreiding, zoals een nieuwe bijkeuken of serre, komt niet in aanmerking. Ook wordt geen subsidie verstrekt voor voorzieningen waarvoor eerder subsidie is verstrekt. Zie de verordening voor alle voorwaarden.

Lees ook:

pdf Duurzame energiemaatregelenlijst (PDF, 52.61 KB)Bestand voorlezen pdf Toelichting duurzame energiemaatregelenlijst (PDF, 186.85 KB)Bestand voorlezen pdf Verordening duurzame energiemaatregelen per 2018 (PDF, 516.99 KB)Bestand voorlezen

Bij de aanvraag moet u een offerte meesturen. Als u voor meerdere maatregelen tegelijkertijd een subsidie aanvraagt, moet in de offerte de kosten per maatregel staan. Dus als u zowel dak- als vloerisolatie laat aanbrengen, moet apart in de offerte staan hoeveel de dakisolatie kost en hoeveel de vloerisolatie kost. Ook de Rc waarde moet worden vermeld.


Maximaal subsidiebedrag

 • maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW
 • maximale subsidiebedrag per woning is € 1.000

Afhandeling aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag. Met vragen belt u op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur met de subsidietelefoon van de OD NHN op 088 - 10 21 398


Hulp bij invullen formulier

Als u hulp wilt hebben bij invullen of digitaal opsturen van het formulier, maak dan een afspraak:

Bel de OD NHN op werkdagen van 9:00 tot 12:00 op 088 - 10 21 398


Actie achteraf

Als de subsidie is toegekend en als de energiebesparende maatregelen zijn genomen, stuurt u het vaststellingsformulier (inclusief aannemer-/installateursverklaring die door het bedrijf ingevuld moet worden) op met een kopie van de rekening en het betaalbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Als alle gegevens binnen zijn, krijgt u de subsidie uitbetaald.

Andere financiële stimuleringsregelingen

Investeringsregeling Duurzame Energie

Via het ministerie van Economische Zaken kunt u gebruik maken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Deze regeling subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler en warmtepomp.

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar/bewoner

Particuliere woning- en appartementseigenaren én bewoners kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie wordt uitgekeerd wanneer er minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor het inwinnen van (maatwerk)advies. Wie zijn hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie.

pdf Subsidie Energiebesparing Eigen Woning (PDF, 287.31 KB)Bestand voorlezen
 

Energiebespaarlening

Via SVn kunt u een energiebespaarlening aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op www.energiebespaarlening.nl

Tip

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam en comfortabel huis op. Maar welke maatregelen kunt u allemaal nemen en hoe pakt u dat aan? Levert het dan ook meteen een besparing op? Het antwoord op deze vragen vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. Via deze website worden woningeigenaren en huurders geïnformeerd en geadviseerd over alle mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.