Gemeentelijke toezichthouders

Toezichthouders, politie en onder andere de jongerenwerker zorgen samen voor een veilig Drechterland en houden controle op:

  • de naleving van de regels in de openbare ruimte
  • loslopende honden en hondenpoep
  • onveilige verkeerssituaties
  • drank- en horecavergunningen
  • sluitingstijden

Naast reguliere taken zetten toezichthouders zich ook in voor zaken die op een bepaald moment om extra aandacht vragen, zoals toezicht houden tijdens evenementen en kermissen.  Dit gebeurt in overleg met de politie en als dat nodig is met andere partijen zoals de jongerenwerker.