Gemeenteraad

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Jan Commandeur
Telefoon: (0228) 534 146
Raadhuisplein 1 (bezoekadres)
Postbus 9, 1616ZG Hoogkarspel
e-mail: griffie@drechterland.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten