Gemeenteraad

                                      Contactgegevens griffie:

       Raadsgriffier: Jan Commandeur
       Telefoon: (0228) 534 146
       Raadhuisplein 1 (bezoekadres)
       Postbus 9, 1616ZG Hoogkarspel
       e-mail: griffie@drechterland.nl