Gladheidsbestrijding

12 januari 2021

De strooiwagens zijn de afgelopen weken weer de weg op gegaan. Bij gladheid strooien we op:

  • alle toegangs- en doorgaande wegen volgens de vaste strooiroute
  • doorgaande fietspaden; recreatieve fietspaden zoals langs de Drechterlandseweg en in de zuidelijke groenstrook strooien we niet
  • wegen bij zorginstellingen
  • plekken waar veel mensen komen

Is er binnen 150-200 meter van een weg een toegangs- of doorgaande weg, wordt deze weg niet gestrooid. In verband met tijd en het risico om geparkeerde auto's te beschadigen worden ook krappe straten niet gestrooid.

Binnen en buiten de bebouwde kom
Het Hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, de gemeente strooit binnen de bebouwde kom. We kiezen ervoor om de hoofdroutes zo snel mogelijk te strooien. Dat betekent dat we niet alle wegen kunnen strooien.

Informatie
Wilt u meer weten, de routekaart inzien of heeft u opmerkingen over de strooiroutes? Kijk dan hier voor de strooiroutes of neem contact op via (0228) 352 352.