Hemmerbuurt

We werken aan een plan om de Hemmerbuurt tussen de Elbaweg en Westeinde opnieuw in te richten.  Hier vindt u de meest actuele informatie over dit plan.

Plannen

Uit onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd, blijkt dat het wegdek en de onderbouw aan vervanging toe zijn. Daarom gaan we de Hemmerbuurt (Elbaweg – Westeinde) vernieuwen. Ook wordt de openbare verlichting vervangen.

Uitkomsten informatieavond

In navolging van de informatieavond van 12 juli 2018 vond op 6 november de tweede informatieavond plaats. Op deze avond is het (concept) Definitief Ontwerp gepresenteerd.
De getoonde presentatie en ontwerptekeningen zijn terug te vinden onder Relevante documenten, onderaan de pagina.

Tijdens de avond is ook een visualisatie getoond. Deze kunt u bekijken door hier te klikken.

Op de avond hebben we nog een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Met deze input wordt het definitieve ontwerp afgerond. Een overzicht met de gestelde vragen en de beantwoording vind u in document hieronder:

pdf Vraag en antwoordlijst Informatieavond 6 november 2018 (definitief ontwerp) (PDF, 186.68 KB)

Verkeersveiligheid
Het handhaven van de bestaande snelheidsregimes vormde een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de eerste informatieavond: een flink deel van de bewoners verzocht één snelheidsregime in te stellen op de Hemmerbuurt. In de afgelopen maanden hebben gemeentelijke verkeerskundigen, externe adviseurs en de politie zich gebogen over dit vraagstuk. De uitkomsten hiervan zijn eensluidend: de huidige snelheidsregimes sluiten het beste aan bij het gebruik van de weg, de omgeving en de wetgeving. Ook is de verkeersveiligheid daarmee het best gewaarborgd. De bestaande snelheidsregimes blijven dus gehandhaafd.

Verlichting
Ook zijn er tijdens de eerste informatieavond vragen gesteld over de uitstraling van de lantaarnpalen. Er werd gevraagd om een meer eenduidige en nostalgische uitstraling. Op de tweede infoavond zijn alternatieven gepresenteerd en hebben belangstellenden hierin een keus gemaakt 62% van de 69 stemmen ging daarbij uit naar het onderstaande type.

Gekozen Lantaarnpaal Hemmerbuurt

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het project, meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Afbeelding projectgebied

Projectgebied Hemmerbuurt

Klik op de volgende link om het projectgebied beter te bekijken (opent nieuw venster)

Historie

  • in 2002 / 2003 is het laatste groot onderhoud uitgevoerd aan de Hemmerbuurt
  • in 2010 is de staat van de weg onderzocht. Op basis hiervan is het onderhoud uitgesteld
  • in 2017 is de weg weer onderzocht. Vervanging kan niet langer worden uitgesteld
  • per 2018 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de vervangingswerkzaamheden
  • in maart 2018 heeft er een enquête plaatsgevonden onder belangstellenden
  • op 12 juli 2018 was de eerste informatieavond (presentatie Voorontwerp)
  • op 6 november was de 2e informatieavond (presentatie Definitief Ontwerp)

Relevante documenten

N.b. De tekeningen van de informatieavond zijn erg groot. Zoom in op het document zodat u ook de legenda kunt raadplegen.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem contact op via hemmerbuurt@drechterland.nl of 0228 352 352 met:

  • Maurice van Gastel (algemene vragen)
  • Jerry Wilms (technische vragen, vragen over het ontwerp of uitvoering van de werkzaamheden)