Kerkbuurt Wijdenes

Aan de Kerkbuurt in Wijdenes komt een nieuwe wijk. Een stedenbouwkundig bureau heeft hiervoor een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het plan is beoordeeld door de Vitale dorpen-allianties Wonen Wijdenes en Pannaveld.

Wat is er gebeurd?

  • op 20 februari 2018 hebben we op een informatieavond bewoners gevraagd om aandachts- en verbeterpunten voor het woningbouwplan
  • deze bewoners zijn betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundigplan
  • het stedenbouwkundig plan geeft een beeld hoe Wonen, Verkeer, Water en Groen vorm krijgen
  • de gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan op 28 januari 2019 vastgesteld

En nu?

  • inloopavond op 5 maart 2019 over ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’ in De Wiekslag tussen 19.30 en 21.30 uur
  • ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 21 februari tot en met 4 april 2019

Zienswijze

Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 21 februari tot en met 4 april uw zienswijze indienen. Een zienswijze op het stedenbouwkundig plan is niet mogelijk.

Vervolg?

  • na afloop van de inzagetermijn en de behandeling van ingediende zienswijzen besluit de gemeenteraad in mei of juni 2019 over het bestemmingsplan
  • we verwachten na de zomer te starten met het bouwrijp maken van de woonwijk

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, tel 0228- 534100 of stuur een e-mail naar gemeente@drechterland.nl