Kerkbuurt Wijdenes

Aan de Kerkbuurt in Wijdenes komt een nieuwe wijk. Een stedenbouwkundig bureau heeft hiervoor een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het plan is beoordeeld door de Vitale dorpen-allianties Wonen Wijdenes en Pannaveld.

Wat is er gebeurd?

  • op 20 februari 2018 hebben we op een informatieavond bewoners gevraagd om aandachts- en verbeterpunten voor het woningbouwplan
  • deze bewoners zijn betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundigplan
  • het stedenbouwkundig plan geeft een beeld hoe Wonen, Verkeer, Water en Groen vorm krijgen
  • de gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan op 28 januari 2019 vastgesteld
  • bewoners gaven 5 maart 2019 op de inloopavond hun reacties op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’
  • ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 21 februari tot en met 4 april 2019. Het indienen van een zienswijze kon tot en met 4 april 2019.
  • 24 juni 2019 stelt de gemeenteraad bestemmingsplan ‘Kerkbuurt Wijdenes’ vast

En nu?

Plan vertraagd
Onze verwachting was na de zomer 2019 te starten met het bouwrijp maken van de woonwijk. Deze planning loopt uit. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook is om een zogenaamde voorlopige voorziening gevraagd. Door de aanvraag om een voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Hierdoor kunnen wij niet verder met het uitvoeren van het plan.

Vervolg?

Als er meer informatie is over het vervolg van het plan leest u dat op onze website en in het gemeentenieuws.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, tel 0228- 534100 of stuur een e-mail naar gemeente@drechterland.nl