Lood

Resultaten onderzoek lood in de bodem speelplekken Westfriesland positief

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Eén daarvan bevindt zich in Hoorn en één in Enkhuizen. Hier worden maatregelen genomen.

Maatregelen speelplekken

  • voor de twee speelplekken in Westfriesland waar teveel lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg) komen de gemeenten en provincie met een voor de locatie passende aanpak
  • bij de 29 speelplekken in Westfriesland waar een beperkte hoeveelheid lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg), is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. De GGD en RUD NHN adviseren om bij deze speelplekken maatregelen te nemen tijdens het geplande onderhoud of bij een herinrichting. De gemeenten zullen dit per locatie invullen
  • de meeste onderzochte speelplekken hebben een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig

Situatie Drechterland

De resultaten van het onderzoek in Drechterland zijn positief. Van de 37 onderzochte speelplekken in Drechterland hebben 36 speelplekken een voldoende schone bodem (gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg). Op slechts één speelplek, alleen onder een wip,  is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Hoewel directe maatregelen niet noodzakelijk zijn, heeft de gemeente inmiddels dit kleine stukje afgedekt met rubberen tegels.

Meer informatie:

  • Voor vragen over lood in de bodem:
    • Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, www.rudnhn.nl  
  • Voor vragen over lood en gezondheid:
  • Voor specifieke vragen over de eigen gemeentelijke onderzoeken en resultaten en alle overige vragen:
pdf Loodkaart gemeente Drechterland (PDF, 13.85 MB)Bestand voorlezen