Loterij of kansspel organiseren

 • als u een kansspel wilt organiseren waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig
 • een voorbeeld van een kansspel is een loterij
 • is het prijzenbedrag in totaal niet hoger is dan € 4.500, kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen
 • bij een hoger bedrag neemt u contact op met de Kansspelautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Loterijvergunning aanvragen

Melding klein kansspel

Als u een klein kansspel organiseert, hoeft u alleen een melding te maken. Een klein kansspel is bijvoorbeeld een bingo, kienspel of Rad van Avontuur.

Melding klein kansspel doorgeven

Regels / voorwaarden

Loterij

Als u een loterij organiseert, moet u zich aan de volgende voorwaarden houden:

 • de opbrengst van de loterij gaat naar een doel van algemeen belang
 • u mag maximaal 47,5% van de lotenverkoop uitgeven aan prijzen, premies en andere kosten
 • de prijzen en premies mogen samen geen hogere waarde hebben dan € 4.500. Als dit bedrag hoger is, moet u een aanvraag doen bij de minister van Justitie

Kleine kansspelen

Als u een klein kansspel organiseert moet u zich aan deze voorwaarden houden:

 • u bent een vereniging en bestaat minstens 3 jaar
 • de vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel. Het doel mag niets te maken hebben met een vorm van kansspel
 • de prijzen/premies (geld of spullen) die mensen kunnen winnen mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie/set
 • het totaal aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan € 1.550 per bijeenkomst
 • niemand van de vereniging mag een persoonlijk voordeel uit de opbrengsten hebben

Kosten

Een melding maken van een klein kansspel is gratis. Een vergunning kost in 2021 € 12,55.

Speelautomaten

 • voor het plaatsen van een speelautomaat moet u een vergunning aanvragen. Dit is vastgelegd in artikel 30b van de Wet op de kansspelen
 • de tarieven worden vastgesteld door de Ministeries Justitie en Economische Zaken
 • de hieronder genoemde tarieven zijn indicatief. De door de ministeries vastgestelde tarieven worden doorberekend
 • onderstaande tarieven gelden voor 2021

Tarieven

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50
voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten € 94,05