Maatregelen voor Drechterlandse ondernemers en organisatoren van evenementen

28 april 2020

Momenteel worden ondernemers en organisatoren van evenementen hard getroffen vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Het college heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met ondernemers en organisatoren en op basis daarvan gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden voor hen. 

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “Ik bel geregeld met ondernemers om te horen hoe het gaat. Dat zijn soms heftige gesprekken. Sommige ondernemers zien de order binnenkomst compleet wegvallen door de coronamaatregelen. We denken mee en verwijzen door naar de financiële tegemoetkomingen die vanuit het Rijk zijn opengesteld.” De gemeente heeft ook gekeken wat er financieel mogelijk is om ondernemers en organisatoren tegemoet te komen. “We krijgen vaak de vraag wat de gemeente kan doen.” 

Het college heeft besloten om de volgende (belasting)maatregelen te nemen:

  • uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen
  • aanslagen voor gemeentelijke belastingen worden dit jaar verzonden met dagtekening 30 september 2020, in plaats van 30 juni. Dit betreffen zowel woningen als bedrijven die niet met de aanslagoplegging van 28 februari 2020 zijn meegenomen en aanvullende aanslagen in verband met verhuizingen
  • veel evenementen kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan. De kosten die organisatoren moesten betalen voor het aanvragen van evenementenvergunningen, worden door de gemeente terugbetaald
  • voor een aantal afgelaste evenementen en/of activiteiten is een gemeentelijke subsidie verstrekt. Hiervoor is de ‘Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten’ vastgesteld. Dit betekent dat 25% van het verleende subsidiebedrag wordt aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet te worden terugbetaald. De overige 75% van de verleende subsidie zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit. Op de website van de gemeente staat de gehele regeling en een aanvraagformulier
  • uitstel van betaling aan huurders van gemeentelijk vastgoed waarvan de inkomsten zo goed als gestopt zijn als gevolg van de corona-crisis

Meer informatie is te vinden op www.drechterland.nl/ondernemers-en-het-coronavirus of bel de gemeente via 0228 352 352.