Maatschappelijk akkoord

De gemeente Drechterland wil haar inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij haar bestuursakkoord. Inwoners en partners kunnen meedenken en gezamenlijk een Maatschappelijk akkoord te maken.

Er zijn inmiddels twee programma avonden gehouden. Op donderdag 31 mei voor maatschappelijke partners en op woensdag 6 juni voor inwoners. Ook was er een digitale enquête waar men zijn mening kon geven over de thema's in het bestuursakkoord. Deze enquête is inmiddels gesloten. 

Vervolg

De geleverde input wordt samen met het bestuursakkoord, gevormd tot een maatschappelijk akkoord. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en vervolgens vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Hierin geeft het college aan wat zij de komende periode wil bereiken en waar zij dus op aan te spreken is.