Maatschappelijk akkoord

pdf Maatschappelijk akkoord gemeente Drechterland 2018-2022 (PDF, 800.19 KB)Bestand voorlezen

Maatschappelijk akkoord vastgesteld door gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Drechterland heeft op 9 juli het maatschappelijk akkoord vastgesteld. Het maatschappelijk akkoord is een gezamenlijke afspraak over de aanpak van vijf grote opgaven voor de komende bestuursperiode; een verdere uitwerking van de visie en ambities die eerder zijn geformuleerd in het bestuursakkoord. De input van inwoners en maatschappelijke partners is meegenomen waardoor er een gezamenlijk gedragen akkoord is gekomen.

Energie en enthousiasme

Wethouder Dirk te Grotenhuis is zeer enthousiast over het proces: “Dit is een waardevol traject geweest met mooie en inspirerende resultaten. Ook nu is weer gebleken dat er heel veel betrokkenheid bij onze inwoners en partners aanwezig is. We hebben twee drukbezochte informatieavonden meegemaakt en daarnaast nog veel ingevulde digitale enquêtes ontvangen. Dit geeft ons veel energie en enthousiasme om met de input aan het werk te gaan. Het is een bewijs dat het inspirerend en nodig is om met elkaar in gesprek te blijven over de maatschappelijke opgaven, om zo de verbinding tussen de gemeente en onze inwoners, bedrijven en partners te versterken en samenwerking te verbeteren.”

De maatschappelijke opgaven zijn:

  1. Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving;
  2. Vernieuwen en innoveren in het sociaal domein;
  3. Het streven naar duurzaamheid;
  4. Burgerparticipatie en dienstverlening;
  5. Samenwerken in de regio.

Aanvulling en verdieping

Alle opgehaalde input is naast het bestaande bestuursakkoord gelegd waarbij is gekeken op welke manier er aanvullingen en verdieping op de bestaande ambities kon komen. Niet alle input die is opgehaald is rechtsreeks verwerkt in het maatschappelijk akkoord. Dit betekent niet dat er niets meer mee wordt gedaan. Bij de uitwerking van het college-uitvoeringsprogramma wordt deze input weer gebruikt.

Hieronder voorbeelden van onderwerpen die in het maatschappelijk akkoord zijn toegevoegd op het gebied van Groen, Wonen en Sociaal domein:

  • Wij willen toegankelijk groen waarbij gekeken wordt hoe openbaar groen kan bijdragen aan sociale verbindingen. Een jaarlijkse ronde door het openbaar gebied om, samen met inwoners de kwaliteit en het onderhoud te beoordelen, wordt ingevoerd.
  • In alle kernen moet gebouwd worden. Hierbij is extra aandacht voor starters, senioren en sociale huisvesting. In de kernen Hoogkarspel en Venhuizen willen wij bij de realisatie van woningen, onder andere dicht bij het centrum bouwen voor mensen die behoefte hebben aan de aanwezige voorzieningen. Nieuwe woonvormen en meerfase-woningen krijgen een plek in ontwikkelplannen.
  • Betere zorg is vindbare zorg. Een actuele en digitale zorgkaart wordt ontwikkeld en het is voor inwoners mogelijk hierover informatie en advies op maat te krijgen.

Vervolgproces

  • Er komt een college-uitvoeringsprogramma. Hiervoor wordt ook de nu opgehaalde input weer gebruikt.
  • Het uitvoeringsprogramma wordt ook gecommuniceerd met inwoners.

Dirk te Grotenhuis: “Het maatschappelijk akkoord is dus niet het eindpunt maar de start voor de komende periode om samen met inwoners en maatschappelijk partners te werken aan een vitaal Drechterland. Het college heeft veel vertrouwen opgedaan in de samenwerking met en tussen maatschappelijk partners en inwoners en wil graag samen in de komende periode verder werken bouwen aan een vitaal Drechterland.”